Hledáte-li stránky Stěhování GRATTIS, pokračujte prosím zde...
O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.


Dezinsekce

Dezinsekce je obor, který se zabývá metodami a prostředky k hubení lezoucího a létajícího hmyzu a ostatních členovců (štěnice, švábi, rusi, cvrčci, mravenci, mouchy, vosy, sršni, moli, komáři atd.).

V komunální oblasti – byty a ubytovací zařízení

jde zejména o synantropní druhy žijící v blízkosti člověka, v dnešní době hlavně štěnice, které mají velký hygienický význam i při přenášení choroboplodných zárodků.

Hubení štěnic

se provádí pomoci klasického postřiku, kombinovaného několika dezinsekčními přípravky s rozdílnou účinnou látkou (postele jedna, stěny druhá atd.). Dále pomoci přístroje na vytváření mikro kapének ULV. Poprašem do elektro zařízení. A v neposlední řadě podpůrným přípravkem na dýmování (dýmovnice s insekticidem), proto, že se nikdo nedostane do všech spár a ukrytů zahnízděných štěnic.

Trápí vás v noci štěnice? Nezoufejte.

Zcela diskrétně vám pomůžeme. Pro tuto problematiku používáme nejnovější technologie a přípravky na dezinsekci a právě jsme dovezli a naskladnili jednu novinku pro boj se štěnicemi. Pokud budete potřebovat likvidaci napadeného nábytku, matrací a postelí, tak vše zařídíme při jedné práci a odvezeme do sběrného dvora.

Volejte 603 421 018

P.S. Pozor na nabídku levných prací na internetu. Ty se vám v budoucnu mohou pořádně prodražit. Znáte rčení „Nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat levné věci?“ Ano a tady to platí dvojnásobně.

Všeobecné Hubení hmyzu

se provádí postřikem, poprašem, ULV metodou, pokládáním požerového gelu, nástrah a plynováním.

Přípravky pro dýmování

jsou vhodné pro dýmování prázdných skladů, prostorů s uzavřenou komoditou, soukromých i veřejných budov, obchodů, restaurací a bytů

Přípravky pro fumigaci T+

jsou vhodné v zemědělství proti skladištním škůdcům – provádí se pokládáním v textilních sáčcích, zapichováním dávkovací tyče do komodit, pokládáním pásů.

Požerové nástrahy, přípravky a popraše

se používají v objektech proti mravencům farao, černým mravencům a ostatnímu lezoucímu a létajícímu hmyzu (švábi, rusi, blechy, štěnice, rybenky, mouchy apod.), tyto přípravky jsou bez zápachu a nezanechávají po sobě skvrny.

Lapače a odchytová zařízení

slouží k přímému odchytu a monitoringu hmyzu

Prostorové aplikace

METODA PLOŠNÉHO HUBENÍ KOMÁRŮ AEROSOLEM Komáři (Aedes sp., Culex sp., Anopheles sp.)

Larvální stádium trvá několik dnů až týdnů, v závislosti na teplotě (optimální je 20–28 °C). Stádium kukly trvá 1–7 dnů. Poté se líhne dospělec, který je schopen letu již hodinu po vylíhnutí. Od vajíčka po dospělce trvá vývoj komára cca 1–3 týdny. Krev člověka sají pouze samice některých druhů. Určité druhy mají svá specifická líhniště (zaplavené louky, les). Před provedením zásahu je potřeba monitorovat výskyt komářích larev a dospělých komárů v okolí cílové lokality. Poté se určuje vhodná doba k zásahu. Kalamitní stav nastává, když na člověka během dne útočí více než 10 komárů za minutu (i 100). Komáři jsou nejvíce aktivní později odpoledne, v podvečer a v noci. Mohou létat do vzdálenosti i přes 20 km.

Metody hubení

 • Aplikace se provádí použitím přípravku (vodních emulzí) na bázi syntetických pyretroidů. Přípravek Aqua K-Otrhrine nebo AquaPy smíchaný s vodou bude aplikován pozemně termogenerátorem Igeba TF 35. Mikrokapénky přípravku jsou rozptýleny do prostoru, dochází ke kontaktu s dospělci komárů, kteří velice rychle hynou. Tato metoda vyžaduje opakované zásahy k likvidaci nové líhnoucí se populace.

Podívejte se na video

 • Při lokálním hubení v objektech lze použít reziduální postřik stěn a zjištěných líhnišť, čímž lze dosáhnout dlouhodobého účinku. Postřik se provádí motorovým nebo elektrickým postřikovačem.

Metody se používají v případech:

 • plošného hubení kalamitních komárů ve vesnicích, městské zástavbě, okrajových částech obcí, míst jejich líhnutí a zdrojů nalétávání
 • hubení komárů ve vymezeném prostoru, tj. společných, sklepních a suterénních prostorách obytných domů, skladových prostorách, hospodářských objektech apod.

Ještě něco málo o štěnicích

Štěnice se živí výhradně krví teplokrevných živočichů. Původní druh štěnice domácí žil v jeskyních a parazitoval na netopýrech. Pak se do jeskyní nastěhoval člověk a začal se vyvíjet nový vztah. U nás jsou zatím potvrzeny dva druhy štěnic schopné sát krev člověka (štěnice domácí a štěnice tropická). V posledních 10 letech roste výskyt štěnic na celém světě. Důvodem je nejspíš jejich odolnost (rezistence) k pyretroidům (účinná látka dezinsekčních prostředků). Populace takto odolných štěnic postupně nahrazují populace citlivé. Dostupnost dopravy a migrace obyvatel prispívá k tomuto šíření svou významnou měrou.

Proto je likvidace v bytech infestovaných štěnicemi velký problém, a je nutný komplexní přístup k řešení této problematiky.

Videa štěnice domácí u nás a ve světě – pokud je neznáte, jsou tady:

První video

Druhé video

Třetí video

Čtvrté video

Video s ukázkou štěnic a příznaky reakce kůže napadeného člověka Spustit ukázkuGRATTIS Štěnice domácí - více obrázků v Novinkách - Jak je poznáme - videa na této stránce Mravenec Šváb obecný Rus domácí Mravenec farao Cvrček domácí Komár - Culex sp. Komáří larvy Přístroj Igeba TF 35 je určen pro přeměnu chemického přípravku v jemný aerosol. Stroj je určeny výlučně pro požití v těchto oblastech: hubení škůdců a přenašečů chorob (příklad komářů)  Komár - Anopheles sp. Komár - Aedes sp. Patentovaná nerezová stanička pro monitoring a přímý odchyt hmyzu určená pro hotely, ubytovny a potravinářství. Detail patentované nerezové staničky pro monitoring a přímý odchyt hmyzu určené pro hotely, ubytovny a potravinářství. Montáž se provádí dle potřeb na zdi v objektu a působí jako součást vybavení objektů. RYCHLÁ POPTÁVKA DEZINSEKCE

objekt/y:
Např.: byt 3+1, cca 100 metrů čtverečních


obec:

email:

telefon:

fotografie:

souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR):


O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník

Podrobná nabídka


Mezi jednotlivými nabídkami se posouvejte přidržením levého tlačítka myši a posunutím do stran, potom klikněte na vybraný prvek.
 
 • Plevel

  Chemická likvidace plevelů a sadové úpravy Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

 • Vosy

  Likvidace vosích a sršních hnízd. Zabezpečujeme likvidaci vosích a sršních hnízd v městských objektech, obytných domech a všude tam, kde tento hmyz ohrožuje zdraví člověka.

 • Dřevo

  Ochrana dřeva proti škůdcům je jedinečná služba nabízející postřik speciálními koncentrovanými insekticidními a fungicidními přípravky určenými k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám a plísním nebo k likvidaci dřevokazného hmyzu


 • Budovy

  Ochrana budov proti ptactvu. Holubi a holubí trus agresivně narušují omítky i přírodní kámen a v neposlední řadě zhoršují i estetický vzhled budov. Holubi mohou být zdrojem alergických onemocnění – zvláště nebezpečný pro člověka je Klíšťák holubí.

 • Odchyt

  Odchyty toulavých koček a holubů. Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

 • Čistění

  Vyklizení a čištění půd od holubího trusu a jiných prostor od komunálního odpadu Čistění objektů. Provádíme kompletní vyklizení a čištění půdních i jiných prostor (světlíky, výtahové šachty, kostelní věže) od holubího trusu, včetně sběru holubích kadáverů.

 • HACCP

  Projekt HACCP Projekt integrované ochrany proti škůdcům HACCP by měl mít dle legislativy každý potravinářský provoz a práce DDD zajišťované externím dodavatelem jako součást ochranné technologie a měl by rovněž vymezovat odpovědnost externí DDD organizace a vlastního personálu.

 • Reference

  Osvědčení, certifikáty a reference vám rádi poskytneme při osobním jednání nebo v emailové korespondenci. Dušan Svěrák, jednatel firmy

 • Fumigace

  Fumigace je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě Účinnost ošetření fumigací je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají po uplynutí určité doby po fumigaci žádná rezidua fumigantu.

 • Výšky

  Zajišťujeme výškové práce horolezeckou technikou Provádíme instalace ochranných systémů na objekty proti usedání a vlétávání holubů nebo jiných druhů ptáků (jiřičky, vlaštovky, atd.), čištění a nátěry okapů, parapetů, svodů, oplechování, konstrukcí a střech, drobné opravy fasád a střešních krytin. Mytí oken a fasád. V zimních měsících shazování sněhu a ledu ze střech a okapů. Instalace vánočních ozdob.O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník
Naše další služby

Naše další služby

„Současně s výše uvedenými činnostmi se zabýváme také stěhováním a spedicí.“

Není důvod bát se pořekadla o stěhování a vyhoření. Při dobré organizaci toto pořekadlo neplatí a dvojnásob neplatí s firmou Stěhování Grattis. Přesto, že se jedná o náročný krok, s námi bude pro Vás stěhování příjemné. Poradíme, pomůžeme, postaráme se o každý detail a Vy budete zbaveni všech nepříjemných povinností se stěhováním spojených.

Přejít na stránky STĚHOVÁNÍ GRATTIS