Hledáte-li stránky Stěhování GRATTIS, pokračujte prosím zde...
O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.


Deratizace


Deratizace je soubor opatření k hubení a omezování synatropních hlodavců (potkani, krysy a myši, což jsou epidemiologicky významní přenašeči infekčních onemocnění) antikoagulanty – rodenticidy druhé a třetí generace, směřující k ochraně zdraví obyvatelstva, chovných zvířat a životních a pracovních podmínek.

Naše firma se specializuje jak na plošnou ochrannou deratizaci měst a obcí, včetně kanalizace a teplovodních rozvodů, tak i na ohniskovou deratizaci jednotlivých objektů.

Nástrahy jsou kladeny dle požadavku provozů a technologických postupů do schválených (dle požadavku auditorů dle norem ISO a projektu HCCP) uzamykatelných jedových staniček pevně fixovaných k povrchu podlahy a nebo na zdi:

 • Jedové staničky – umělohmotné a kovové – (papírové již dnes nepoužíváme, neboť dochází k jejich rychlému znehodnocení) a uzamykatelné, kdy s nástrahou nepřijde do styku žádný necílený organizmus. Nástrahy jsou uzavřené uvnitř staniček, hlodavci nástrahy netrousí po okolí, zvědavé děti se k ním nedostanou, a ani si na ně nesáhnou – jedové staničky jsou umisťovány v provozech tak aby nebránily běžnému provozu a nedošlo k jejich znehodnocení.
 • Dávky nástrah zatavené v perforovaných foliových sáčcích (schválených k použití a prodeji SZÚ v Praze – použití do kanalizace, teplovodních rozvodů, nor od potkanů apod.) Pozor na mýlku, kdy některé firmy sáčky trhají, děrují, a pak dochází k roztroušení granulátu po okolí!

Gelové, voskové, parafinové a granulované nástrahy pro vnitřní suché a vlhké prostory objektů, městskou kanalizaci, teplovody a nory od myší a potkanů:

Doporučené provádění deratizace

je dvakrát ročně dle biologie hlodavců – jaro, podzim. Tímto způsobem provádění deratizace se zamezí vzniku škod, zahnízdění a rozmnožování hlodavců v objektech a ostatních zařízeních (kanalizace, teplovody apod.)

Postup pravidelné plošné ochranné a ohniskové deratizace (při přemnožení hlodavců v určité lokalitě) provádíme dle standardní metodiky ochranné deratizace vydané SZÚ v Praze:

Deratizace zahrnuje:

 • průzkum objektu
 • zjišťování stupně zamoření hlodavci
 • sběr a likvidace uhynulých hlodavců nalezených při průzkumu v objektech a mimo ně
 • sběr a likvidaci starých nefunkčních nástrah po předešlých deratizacích (i nástrahy stárnou)
 • pokládání čerstvých nástrah (minimálně dva druhy) ve schválených jedových staničkách viz. druhý odstavec v objektech a mimo ně

Hlodavci potřebují k odebírání nástrahy klid v uzavřené jedové staničce! (POZOR na nevhodné ,,dávkovače" jednoho druhu nástrah na hlodavce.)

 • v případě zjištění hlodavců průzkumem kolem objektů provádíme zavěšování nástrah do kanalizace a kladení speciálních nástrah do nor hlodavců
 • zabezpečení objektu – výstražné nálepky a staničky zakreslené a očíslované do půdorysných plánů
 • preventivní opatření – doporučení (stavební nedostatky apod.)

Kontrola deratizace

 • kontrola účinnosti deratizace – % vyhodnocení
 • doplnění nástrah
 • k docílení větší atraktivity pro hlodavce – doplnění staniček jinými druhy nástrah
 • sběr a likvidace uhynulých hlodavců a dezinfekceGRATTIS Čtyři druhy nástrahy ve schválené jedové staničce, tímto se zvýší atraktivita pro hlodavce, zvlášť v potravinářství - pevné uchycení k podlaze a pro usnadnění úklidu na zeď Povinností je čitelné označení staničky výstražnou nálepkou dle standardní metodiky, kde je uveden druh přípravku, datum aplikace, datum kontroly a jméno zodpovědného pracovníka, který deratizaci prováděl. Instalace v suterénu domu Fixace jedové staničky k podlaze a dva druhy nástrah pevně upevněné ve staničce, zde je zobrazena stanička připevněna dvěma masivními šrouby (tuto staničku neznehodnotí ani vandal). Odchycený potkan v odchytové kleci Nory hlodavců pod dlaždicemi u panelového domu Nory od potkanů Deratizace v teplovodních rozvodech Sběr uhynulých potkanů v teplovodních rozvodech Potkan v suterénu domu - Havířov - Šumbark Mechanicke pasti fungují dodnes spolehlivě - odchyt potkana Nejméně nákladná alternativa staniček k dodržení legislativy pro použití v suterénech obytných domů Staničky vhodné pro myši Plechové staničky Jeden z druhů živolovek k přímému odchytu hlodavců Uzamykatelná stanička se signalizací přítomnosti hlodavce pro potravinářství Stanička se signalizací přítomnosti hlodavce Další druh uzamykatelné staničky pro potravinářství RYCHLÁ POPTÁVKA DERATIZACE

objekt/y:
Např.: byt 3+1, cca 100 metrů čtverečních


obec:

email:

telefon:

fotografie:

souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR):


O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník

Podrobná nabídka


Mezi jednotlivými nabídkami se posouvejte přidržením levého tlačítka myši a posunutím do stran, potom klikněte na vybraný prvek.
 
 • Plevel

  Chemická likvidace plevelů a sadové úpravy Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

 • Vosy

  Likvidace vosích a sršních hnízd. Zabezpečujeme likvidaci vosích a sršních hnízd v městských objektech, obytných domech a všude tam, kde tento hmyz ohrožuje zdraví člověka.

 • Dřevo

  Ochrana dřeva proti škůdcům je jedinečná služba nabízející postřik speciálními koncentrovanými insekticidními a fungicidními přípravky určenými k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám a plísním nebo k likvidaci dřevokazného hmyzu


 • Budovy

  Ochrana budov proti ptactvu. Holubi a holubí trus agresivně narušují omítky i přírodní kámen a v neposlední řadě zhoršují i estetický vzhled budov. Holubi mohou být zdrojem alergických onemocnění – zvláště nebezpečný pro člověka je Klíšťák holubí.

 • Odchyt

  Odchyty toulavých koček a holubů. Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

 • Čistění

  Vyklizení a čištění půd od holubího trusu a jiných prostor od komunálního odpadu Čistění objektů. Provádíme kompletní vyklizení a čištění půdních i jiných prostor (světlíky, výtahové šachty, kostelní věže) od holubího trusu, včetně sběru holubích kadáverů.

 • HACCP

  Projekt HACCP Projekt integrované ochrany proti škůdcům HACCP by měl mít dle legislativy každý potravinářský provoz a práce DDD zajišťované externím dodavatelem jako součást ochranné technologie a měl by rovněž vymezovat odpovědnost externí DDD organizace a vlastního personálu.

 • Reference

  Osvědčení, certifikáty a reference vám rádi poskytneme při osobním jednání nebo v emailové korespondenci. Dušan Svěrák, jednatel firmy

 • Fumigace

  Fumigace je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě Účinnost ošetření fumigací je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají po uplynutí určité doby po fumigaci žádná rezidua fumigantu.

 • Výšky

  Zajišťujeme výškové práce horolezeckou technikou Provádíme instalace ochranných systémů na objekty proti usedání a vlétávání holubů nebo jiných druhů ptáků (jiřičky, vlaštovky, atd.), čištění a nátěry okapů, parapetů, svodů, oplechování, konstrukcí a střech, drobné opravy fasád a střešních krytin. Mytí oken a fasád. V zimních měsících shazování sněhu a ledu ze střech a okapů. Instalace vánočních ozdob.O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník
Naše další služby

Naše další služby

„Současně s výše uvedenými činnostmi se zabýváme také stěhováním a spedicí.“

Není důvod bát se pořekadla o stěhování a vyhoření. Při dobré organizaci toto pořekadlo neplatí a dvojnásob neplatí s firmou Stěhování Grattis. Přesto, že se jedná o náročný krok, s námi bude pro Vás stěhování příjemné. Poradíme, pomůžeme, postaráme se o každý detail a Vy budete zbaveni všech nepříjemných povinností se stěhováním spojených.

Přejít na stránky STĚHOVÁNÍ GRATTIS