Hledáte-li stránky Stěhování GRATTIS, pokračujte prosím zde...
O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.

Deratizace


Deratizace je soubor opatření k hubení a omezování synatropních hlodavců (potkani, krysy a myši, což jsou epidemiologicky významní přenašeči infekčních onemocnění) antikoagulanty – rodenticidy druhé a třetí generace, směřující k ochraně zdraví obyvatelstva, chovných zvířat a životních a pracovních podmínek.

Naše firma se specializuje jak na plošnou ochrannou deratizaci měst a obcí, včetně kanalizace a teplovodních rozvodů, tak i na ohniskovou deratizaci jednotlivých objektů.

Nástrahy jsou kladeny dle požadavku provozů a technologických postupů do schválených (dle požadavku auditorů dle norem ISO a projektu HCCP) uzamykatelných jedových staniček pevně fixovaných k povrchu podlahy a nebo na zdi:

 • Jedové staničky – umělohmotné a kovové – (papírové již dnes nepoužíváme, neboť dochází k jejich rychlému znehodnocení) a uzamykatelné, kdy s nástrahou nepřijde do styku žádný necílený organizmus. Nástrahy jsou uzavřené uvnitř staniček, hlodavci nástrahy netrousí po okolí, zvědavé děti se k ním nedostanou, a ani si na ně nesáhnou – jedové staničky jsou umisťovány v provozech tak aby nebránily běžnému provozu a nedošlo k jejich znehodnocení.
 • Dávky nástrah zatavené v perforovaných foliových sáčcích (schválených k použití a prodeji SZÚ v Praze – použití do kanalizace, teplovodních rozvodů, nor od potkanů apod.) Pozor na mýlku, kdy některé firmy sáčky trhají, děrují, a pak dochází k roztroušení granulátu po okolí!

Gelové, voskové, parafinové a granulované nástrahy pro vnitřní suché a vlhké prostory objektů, městskou kanalizaci, teplovody a nory od myší a potkanů:

 • Lanirat granulát
 • Deralan granulát
 • Deration granulát
 • Ratimor gel
 • Rodimur gel
 • Deration gel
 • Prorat pasta
 • Rodibrod gel
 • Liquid bag profi
 • Liquid bag aroma
 • Rodilon pasta
 • Ramus vosk
 • Protect parafinát
 • Baraki B-B
 • Hubex B, L
 • Hubex L s očkem
 • Liquid farm

Doporučené provádění deratizace

je dvakrát ročně dle biologie hlodavců – jaro, podzim. Tímto způsobem provádění deratizace se zamezí vzniku škod, zahnízdění a rozmnožování hlodavců v objektech a ostatních zařízeních (kanalizace, teplovody apod.)

Postup pravidelné plošné ochranné a ohniskové deratizace (při přemnožení hlodavců v určité lokalitě) provádíme dle standardní metodiky ochranné deratizace vydané SZÚ v Praze:

Deratizace zahrnuje:

 • průzkum objektu
 • zjišťování stupně zamoření hlodavci
 • sběr a likvidace uhynulých hlodavců nalezených při průzkumu v objektech a mimo ně
 • sběr a likvidaci starých nefunkčních nástrah po předešlých deratizacích (i nástrahy stárnou)
 • pokládání čerstvých nástrah (minimálně dva druhy) ve schválených jedových staničkách viz. druhý odstavec v objektech a mimo ně

Hlodavci potřebují k odebírání nástrahy klid v uzavřené jedové staničce! (POZOR na nevhodné ,,dávkovače" jednoho druhu nástrah na hlodavce.)

 • v případě zjištění hlodavců průzkumem kolem objektů provádíme zavěšování nástrah do kanalizace a kladení speciálních nástrah do nor hlodavců
 • zabezpečení objektu – výstražné nálepky a staničky zakreslené a očíslované do půdorysných plánů
 • preventivní opatření – doporučení (stavební nedostatky apod.)

Kontrola deratizace

 • kontrola účinnosti deratizace – % vyhodnocení
 • doplnění nástrah
 • k docílení větší atraktivity pro hlodavce – doplnění staniček jinými druhy nástrah
 • sběr a likvidace uhynulých hlodavců a dezinfekce

Více v odkazu – Projekt HCCP

Obrázky používaných typů jedových staniček naší firmou

Jak by se deratizace neměla provádět

aneb, které deratizační staničky a postupy naše firma nikdy nepoužije a proč

Obrázky a popis nevhodných deratizačních staniček a „patentů“ instalovaných některými firmami zveřejňujeme proto, aby byli zákazníci informováni o tom, co je pro ně vhodné a co ne, a na čem závisí úspěšný průběh deratizačních prací.

Staničky papírové
(+ výhody; -nevýhody)

+ jsou levné

- nástrahy na hlodavce jsou rychle znehodnoceny vlhkostí
- papírové staničky rychle podléhají rozkladu viz obrázek
- zákazník musí při další deratizaci opět platit za nové staničky
Papírové staničky po třech týdnech od instalace

Staničky VERTICAL
(+ výhody; -nevýhody)

+ vypadají elegantně

- vhodné maximálně na myši, ne na potkany, kteří jsou největším problémem naší aglomerace
(Potkan, když otevře čelist, tak se přes řezáky (přední zuby) k deratizační nástraze nedostane. Je to vyzkoušeno v praxi a my provádíme opravy po firmě, která tyto staničky instaluje.)

- nástraha je volně přístupná necílovým organismům, včetně dětí
- pouze jeden druh nástrahy dostupný pro hlodavce
- myši při hlodání nástrahy trousí nástrahu po okolí staničky
- hlodavci k přijímání nástrahy potřebují klid v uzavřené staničce
- při instalaci se vrtáním naruší obklady a zdivo v objektu zákazníka
- ve starších objektech ve zdi hmoždinky nedrží a stanička ze zdi časem upadne
- nevhodné pro potravinářství dle projektu HCCP (nástraha musí být v uzavřené a uzamykatelné staničce)
- nevhodné ve všech paletových provozech (paletou se strhnou ze zdi, případně rozmáčknou)
Čtyři druhy nástrahy ve schválené jedové staničce, tímto se zvýší atraktivita pro hlodavce, zvlášť v potravinářství - pevné uchycení k podlaze a pro usnadnění úklidu na zeď Povinností je čitelné označení staničky výstražnou nálepkou dle standardní metodiky, kde je uveden druh přípravku, datum aplikace, datum kontroly a jméno zodpovědného pracovníka, který deratizaci prováděl. Instalace v suterénu domu Fixace jedové staničky k podlaze a dva druhy nástrah pevně upevněné ve staničce, zde je zobrazena stanička připevněna dvěma masivními šrouby (tuto staničku neznehodnotí ani vandal). Odchycený potkan v odchytové kleci Nory hlodavců pod dlaždicemi u panelového domu Nory od potkanů Deratizace v teplovodních rozvodech Sběr uhynulých potkanů v teplovodních rozvodech Potkan v suterénu domu - Havířov - Šumbark Mechanicke pasti fungují dodnes spolehlivě - odchyt potkana Nejméně nákladná alternativa staniček k dodržení legislativy pro použití v suterénech obytných domů Staničky vhodné pro myši Plechové staničky Jeden z druhů živolovek k přímému odchytu hlodavců Uzamykatelná stanička se signalizací přítomnosti hlodavce pro potravinářství Stanička se signalizací přítomnosti hlodavce Další druh uzamykatelné staničky pro potravinářství 

Podrobná nabídka


Mezi jednotlivými nabídkami se posouvejte přidržením levého tlačítka myši a posunutím do stran, potom klikněte na vybraný prvek.
 
 • Plevel

  Chemická likvidace plevelů a sadové úpravy Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

 • Vosy

  Likvidace vosích a sršních hnízd. Zabezpečujeme likvidaci vosích a sršních hnízd v městských objektech, obytných domech a všude tam, kde tento hmyz ohrožuje zdraví člověka.

 • Dřevo

  Ochrana dřeva proti škůdcům je jedinečná služba nabízející postřik speciálními koncentrovanými insekticidními a fungicidními přípravky určenými k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám a plísním nebo k likvidaci dřevokazného hmyzu


 • Budovy

  Ochrana budov proti ptactvu. Holubi a holubí trus agresivně narušují omítky i přírodní kámen a v neposlední řadě zhoršují i estetický vzhled budov. Holubi mohou být zdrojem alergických onemocnění – zvláště nebezpečný pro člověka je Klíšťák holubí.

 • Odchyt

  Odchyty toulavých koček a holubů. Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

 • Čistění

  Vyklizení a čištění půd od holubího trusu a jiných prostor od komunálního odpadu Čistění objektů. Provádíme kompletní vyklizení a čištění půdních i jiných prostor (světlíky, výtahové šachty, kostelní věže) od holubího trusu, včetně sběru holubích kadáverů.

 • HACCP

  Projekt HACCP Projekt integrované ochrany proti škůdcům HACCP by měl mít dle legislativy každý potravinářský provoz a práce DDD zajišťované externím dodavatelem jako součást ochranné technologie a měl by rovněž vymezovat odpovědnost externí DDD organizace a vlastního personálu.

 • Reference

  Osvědčení, certifikáty a reference vám rádi poskytneme při osobním jednání nebo v emailové korespondenci. Dušan Svěrák, jednatel firmy

 • Fumigace

  Fumigace je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě Účinnost ošetření fumigací je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají po uplynutí určité doby po fumigaci žádná rezidua fumigantu.

 • Výšky

  Zajišťujeme výškové práce horolezeckou technikou Provádíme instalace ochranných systémů na objekty proti usedání a vlétávání holubů nebo jiných druhů ptáků (jiřičky, vlaštovky, atd.), čištění a nátěry okapů, parapetů, svodů, oplechování, konstrukcí a střech, drobné opravy fasád a střešních krytin. Mytí oken a fasád. V zimních měsících shazování sněhu a ledu ze střech a okapů. Instalace vánočních ozdob.

Naše další služby

Naše další služby

„Současně s výše uvedenými činnostmi se zabýváme také stěhováním a spedicí.“

Není důvod bát se pořekadla o stěhování a vyhoření. Při dobré organizaci toto pořekadlo neplatí a dvojnásob neplatí s firmou Stěhování Grattis. Přesto, že se jedná o náročný krok, s námi bude pro Vás stěhování příjemné. Poradíme, pomůžeme, postaráme se o každý detail a Vy budete zbaveni všech nepříjemných povinností se stěhováním spojených.

Přejít na stránky STĚHOVÁNÍ GRATTIS