logo2
O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky
 • Zbavíme vás obtížných živočichů
 • Zbavíme vás obtížných živočichů
 • Zbavíme vás obtížných živočichů
 • Zbavíme vás obtížných živočichů

Odchyt zvířat

Odchyty toulavých koček a holubů v městech a podnicích

Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

V současné době dochází k cíleným odchytům, regulaci, komplexnímu veterinárnímu ošetření a umístění koček do útulků popř. k jejich následnému navrácení do předem určených lokalit.

Odchyt holubů Hnízdiště divokých holubů jsou rezervoáry nakažlivých onemocnění přenosných na člověka. Mezi nejčastější nákazy patří například salmonelóza, ornitóza, určité druhy TBC atd. Velká koncentrace zdivočelých holubů v nekontrolova­telných hnízdních koloniích městských aglomerací způsobuje jejich trvalé promoření ektoparazity.

Provádíme cílený odchyt městských holubů ve městech a podnicích, jejich odborné usmrcení a likvidaci v kafilérii.

Stručná biologie holubů

Holubi se sdružují ve velkých hejnech, žijí v párech a staví velmi hrubá, jednoduchá hnízda. Hnízdí ve vysokých polohách. 12 dní po páření snáší samice obvykle 2 bílá vejce na kterých sedí 18 dní . Poté jsou mláďata krmena 4 – 6 týdnů tzv. holubí kašičkou. Holubi dosahují max. věku 15 let, většinou se však dožívají 3 – 4 roků. Délka jejich rozmnožovacího období v pruběhu roku je ovlivněna potravou, světelnými podmínkami, množstvím srážek, kvalitou stanoviště atd. Téměř 90% městských holubů odlétá denně po rozednění do vzdálenosti 15 a více km za potravou na okolní pole. Hlavní složkou potravy holubů jsou semena obilovin, luštěnin a jejich směsek, dále pak různé odpady, zbytky lidské potravy a hmyz (udává se, že například pražská populace holubů spotřebuje denně cca 5t potravy a ročně vyprodukuje okolo 350 tun trusu).

Přímým důsledkem negativního působení holubů na člověka bývá přenos původců infekčních onemocnění (histoplazmóza, ornitóza, salmonelóza aj.). Holubí peří a trus jsou nejen alergenní, ale hostí i nebezpečné roztoče. Nejznámější z roztočů je ,,obří" klíšťák holubí (Argas reflexus), u člověka může způsobit otravu krve a také tzv. čmelíkovci (Mesostigmata)

Opatření proti klíšťákům holubím Nejdůležitějším opatřením v boji proti klíšťákům je odstranění možných míst jejich výskytu s následnou asanací těchto míst. Znamená to odstranění holubích hnízd a nánosů trusu, zabránění opakovanému náletu holubů. Tato opatření jsou nezbytná k vymizení klíšťáků z obytných místností, neboť bez ptačích hostitelů nejsou klíšťáci schopni dokončit svůj vývoj. Při zjištění přítomnosti klíštáků holubích v obytných místnostech je nutno odhalit zdroj výskytu. Nalezneme je ve škvírách ve stěnách, pod omítkou, pod úlomky cihel, v trámech atd.

Před chemickou aplikací různých insekticidů je nutno příslušná místa mechanicky očistit, odloupat omítku, odstranit nánosy trusu atd. Postřik se aplikuje především do škvír a puklin, postřik stěn a velkých ploch není sám o sobě příliš účinný. Chemický zásah na půdách apod. se doporučuje po 2 až 3 týdnech opakovat, abychom zvýšili jeho účinnost. V obytných místnostech není opakování postřiku většinou nutné.

Dále zabezpěčujeme: také odvoz a likvidaci kadáveru (např. uhynulých psů, koček a hlodavců) v kafilérii.Toulavé kočky kolem panelových domů Odchycení holubi Odchycení holubi  Odchycená kočka a její převoz v převozní kleci na veterinární kliniku v převozní kleci Instalace odchytového sklopce na kočky Odchycená kočka v odchytovém sklopci 

Podrobná nabídka

Mezi jednotlivými nabídkami se posouvejte posunutím do stran
 
 • Plevel

  Chemická likvidace plevelů a sadové úpravy Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

 • Vosy

  Likvidace vosích a sršních hnízd. Zabezpečujeme likvidaci vosích a sršních hnízd v městských objektech, obytných domech a všude tam, kde tento hmyz ohrožuje zdraví člověka.

 • Dřevo

  Ochrana dřeva proti škůdcům je jedinečná služba nabízející postřik speciálními koncentrovanými insekticidními a fungicidními přípravky určenými k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám a plísním nebo k likvidaci dřevokazného hmyzu


 • Budovy

  Ochrana budov proti ptactvu. Holubi a holubí trus agresivně narušují omítky i přírodní kámen a v neposlední řadě zhoršují i estetický vzhled budov. Holubi mohou být zdrojem alergických onemocnění – zvláště nebezpečný pro člověka je Klíšťák holubí.

 • Odchyt

  Odchyty toulavých koček a holubů. Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

 • Čistění

  Vyklizení a čištění půd od holubího trusu a jiných prostor od komunálního odpadu Čistění objektů. Provádíme kompletní vyklizení a čištění půdních i jiných prostor (světlíky, výtahové šachty, kostelní věže) od holubího trusu, včetně sběru holubích kadáverů.

 • HACCP

  Projekt HACCP Projekt integrované ochrany proti škůdcům HACCP by měl mít dle legislativy každý potravinářský provoz a práce DDD zajišťované externím dodavatelem jako součást ochranné technologie a měl by rovněž vymezovat odpovědnost externí DDD organizace a vlastního personálu.

 • Reference

  Osvědčení, certifikáty a reference vám rádi poskytneme při osobním jednání nebo v emailové korespondenci. Dušan Svěrák, jednatel firmy

 • Fumigace

  Fumigace je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě Účinnost ošetření fumigací je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají po uplynutí určité doby po fumigaci žádná rezidua fumigantu.

 • Výšky

  Zajišťujeme výškové práce horolezeckou technikou Provádíme instalace ochranných systémů na objekty proti usedání a vlétávání holubů nebo jiných druhů ptáků (jiřičky, vlaštovky, atd.), čištění a nátěry okapů, parapetů, svodů, oplechování, konstrukcí a střech, drobné opravy fasád a střešních krytin. Mytí oken a fasád. V zimních měsících shazování sněhu a ledu ze střech a okapů. Instalace vánočních ozdob.

Naše další služby

Naše další služby

„Současně s výše uvedenými činnostmi se zabýváme také stěhováním a spedicí.“

Není důvod bát se pořekadla o stěhování a vyhoření. Při dobré organizaci toto pořekadlo neplatí a dvojnásob neplatí s firmou Stěhování Grattis. Přesto, že se jedná o náročný krok, s námi bude pro Vás stěhování příjemné. Poradíme, pomůžeme, postaráme se o každý detail a Vy budete zbaveni všech nepříjemných povinností se stěhováním spojených.

Přejít na stránky STĚHOVÁNÍ GRATTIS


Naši partneři: