Hledáte-li stránky Stěhování GRATTIS, pokračujte prosím zde...
O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.

Chemická likvidace

Likvidace invazních plevelů

Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

Postřiky trav a plevelů provádíme na kolejových tratích, vlečkách, u obrubníků komunikací a chodníků, na sportovištích apod.

Materiál na postřiky: ROUNDUP Klasik, ROUNDUP Biaktiv, ROUNDUP Rapid, TOUCHDOWN a ostatní přípravky na bázi glyfosátu

Koncentrace se volí podle druhu nežádoucí vegetace.
Dle požadavku zákazníka lze však zajistit přípravek (totální nebo selektivní herbicid).

Likvidace expandující křídlatky a bolševníku

Expandující (nepůvodní) druhy rostlin jako je například křídlatka japonská, sachalinská, bohemica, bolševník obecný a velkolepý agresivně vytlačují původní druhy rostlin, čímž porušují původní rovnováhu ekosystému a mění tak druhové složení přirozených společenstev. Působí na stabilitu břehů, okrajů silnic, cest, náspů apod., které svými kořeny rozrušují.

Proto je zapotřebí likvidovat expandující druhy rostlin a následně obnovovat růst domácích citlivějších rostlin a na ně vázanou faunu.

Provádíme také sadové úpravy:

 • terénní úpravy
 • kácení a řezání stromů
 • kosení trav a plevelů
 • sběr a odvoz trávy a listí
 • výsadbu stromků a okrasných dřevin

Na základě vašich požadavků provedeme kosení sadových, parkových a jiných ploch.
Likvidaci křovin a stromů včetně vyfrézování pařezů a ekologického zpracování tohoto odpadu.

Při sadových úpravách využíváme svoji vlastní mechanizaci a mechanizaci od subdodavatelů: firmy HAUT a firmy TUMAKOV

Mechanizaci nám také zapůjčuje firma HAUT, pro pořádek uvádím jméno a kontakt na mého dlouholetého spolupracovníka a přítele – pan František Haut tel.:602715917. Vysokozdvižnou techniku, která nám umožní dostat se i do méně přístupných míst, nám zabezpečuje firma TUMAKOV, opět můj dlouholetý přítel a spolupracovník – pan Jiří Tumakov tel.: 602769436, která nám umožní dostat se i do méně přístupných míst.Likvidace plevelů na rozvodnách Bolševník velkolepý Křídlatka Postřik kolem plotů Postřik kolejových tratí (i v noci) Viditelný účinek postřiku po čtrnácti dnech Likvidace plevelů kolem obrubníků apod. Likvidace plevelů na březích řek Sadové úpravy Sadové úpravy Sadové úpravy 

Podrobná nabídka


Mezi jednotlivými nabídkami se posouvejte přidržením levého tlačítka myši a posunutím do stran, potom klikněte na vybraný prvek.
 
 • Plevel

  Chemická likvidace plevelů a sadové úpravy Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

 • Vosy

  Likvidace vosích a sršních hnízd. Zabezpečujeme likvidaci vosích a sršních hnízd v městských objektech, obytných domech a všude tam, kde tento hmyz ohrožuje zdraví člověka.

 • Dřevo

  Ochrana dřeva proti škůdcům je jedinečná služba nabízející postřik speciálními koncentrovanými insekticidními a fungicidními přípravky určenými k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám a plísním nebo k likvidaci dřevokazného hmyzu


 • Budovy

  Ochrana budov proti ptactvu. Holubi a holubí trus agresivně narušují omítky i přírodní kámen a v neposlední řadě zhoršují i estetický vzhled budov. Holubi mohou být zdrojem alergických onemocnění – zvláště nebezpečný pro člověka je Klíšťák holubí.

 • Odchyt

  Odchyty toulavých koček a holubů. Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

 • Čistění

  Vyklizení a čištění půd od holubího trusu a jiných prostor od komunálního odpadu Čistění objektů. Provádíme kompletní vyklizení a čištění půdních i jiných prostor (světlíky, výtahové šachty, kostelní věže) od holubího trusu, včetně sběru holubích kadáverů.

 • HACCP

  Projekt HACCP Projekt integrované ochrany proti škůdcům HACCP by měl mít dle legislativy každý potravinářský provoz a práce DDD zajišťované externím dodavatelem jako součást ochranné technologie a měl by rovněž vymezovat odpovědnost externí DDD organizace a vlastního personálu.

 • Reference

  Osvědčení, certifikáty a reference vám rádi poskytneme při osobním jednání nebo v emailové korespondenci. Dušan Svěrák, jednatel firmy

 • Fumigace

  Fumigace je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě Účinnost ošetření fumigací je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají po uplynutí určité doby po fumigaci žádná rezidua fumigantu.

 • Výšky

  Zajišťujeme výškové práce horolezeckou technikou Provádíme instalace ochranných systémů na objekty proti usedání a vlétávání holubů nebo jiných druhů ptáků (jiřičky, vlaštovky, atd.), čištění a nátěry okapů, parapetů, svodů, oplechování, konstrukcí a střech, drobné opravy fasád a střešních krytin. Mytí oken a fasád. V zimních měsících shazování sněhu a ledu ze střech a okapů. Instalace vánočních ozdob.

Naše další služby

Naše další služby

„Současně s výše uvedenými činnostmi se zabýváme také stěhováním a spedicí.“

Není důvod bát se pořekadla o stěhování a vyhoření. Při dobré organizaci toto pořekadlo neplatí a dvojnásob neplatí s firmou Stěhování Grattis. Přesto, že se jedná o náročný krok, s námi bude pro Vás stěhování příjemné. Poradíme, pomůžeme, postaráme se o každý detail a Vy budete zbaveni všech nepříjemných povinností se stěhováním spojených.

Přejít na stránky STĚHOVÁNÍ GRATTIS