Hledáte-li stránky Stěhování GRATTIS, pokračujte prosím zde...
O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.


Chemická likvidace

Likvidace invazních plevelů

Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

Postřiky trav a plevelů provádíme na kolejových tratích, vlečkách, u obrubníků komunikací a chodníků, na sportovištích apod.

Materiál na postřiky: ROUNDUP Klasik, ROUNDUP Biaktiv, ROUNDUP Rapid, TOUCHDOWN a ostatní přípravky na bázi glyfosátu

Koncentrace se volí podle druhu nežádoucí vegetace.
Dle požadavku zákazníka lze však zajistit přípravek (totální nebo selektivní herbicid).

Likvidace expandující křídlatky a bolševníku

Expandující (nepůvodní) druhy rostlin jako je například křídlatka japonská, sachalinská, bohemica, bolševník obecný a velkolepý agresivně vytlačují původní druhy rostlin, čímž porušují původní rovnováhu ekosystému a mění tak druhové složení přirozených společenstev. Působí na stabilitu břehů, okrajů silnic, cest, náspů apod., které svými kořeny rozrušují.

Proto je zapotřebí likvidovat expandující druhy rostlin a následně obnovovat růst domácích citlivějších rostlin a na ně vázanou faunu.

Provádíme také sadové úpravy:

 • terénní úpravy
 • kácení a řezání stromů
 • kosení trav a plevelů
 • sběr a odvoz trávy a listí
 • výsadbu stromků a okrasných dřevin

Na základě vašich požadavků provedeme kosení sadových, parkových a jiných ploch.
Likvidaci křovin a stromů včetně vyfrézování pařezů a ekologického zpracování tohoto odpadu.

Při sadových úpravách využíváme svoji vlastní mechanizaci a mechanizaci od subdodavatelů: firmy HAUT a firmy TUMAKOV

Mechanizaci nám také zapůjčuje firma HAUT, pro pořádek uvádím jméno a kontakt na mého dlouholetého spolupracovníka a přítele – pan František Haut tel.:602715917. Vysokozdvižnou techniku, která nám umožní dostat se i do méně přístupných míst, nám zabezpečuje firma TUMAKOV, opět můj dlouholetý přítel a spolupracovník – pan Jiří Tumakov tel.: 602769436, která nám umožní dostat se i do méně přístupných míst.GRATTIS Likvidace plevelů na rozvodnách Bolševník velkolepý Křídlatka Postřik kolem plotů Postřik kolejových tratí (i v noci) Viditelný účinek postřiku po čtrnácti dnech Likvidace plevelů kolem obrubníků apod. Likvidace plevelů na březích řek Sadové úpravy Sadové úpravy Sadové úpravy RYCHLÁ POPTÁVKA

objekt/y:
Např.: byt 3+1, cca 100 metrů čtverečních


obec:

email:

telefon:

fotografie:

souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR):


O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník

Podrobná nabídka


Mezi jednotlivými nabídkami se posouvejte přidržením levého tlačítka myši a posunutím do stran, potom klikněte na vybraný prvek.
 
 • Plevel

  Chemická likvidace plevelů a sadové úpravy Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

 • Vosy

  Likvidace vosích a sršních hnízd. Zabezpečujeme likvidaci vosích a sršních hnízd v městských objektech, obytných domech a všude tam, kde tento hmyz ohrožuje zdraví člověka.

 • Dřevo

  Ochrana dřeva proti škůdcům je jedinečná služba nabízející postřik speciálními koncentrovanými insekticidními a fungicidními přípravky určenými k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám a plísním nebo k likvidaci dřevokazného hmyzu


 • Budovy

  Ochrana budov proti ptactvu. Holubi a holubí trus agresivně narušují omítky i přírodní kámen a v neposlední řadě zhoršují i estetický vzhled budov. Holubi mohou být zdrojem alergických onemocnění – zvláště nebezpečný pro člověka je Klíšťák holubí.

 • Odchyt

  Odchyty toulavých koček a holubů. Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

 • Čistění

  Vyklizení a čištění půd od holubího trusu a jiných prostor od komunálního odpadu Čistění objektů. Provádíme kompletní vyklizení a čištění půdních i jiných prostor (světlíky, výtahové šachty, kostelní věže) od holubího trusu, včetně sběru holubích kadáverů.

 • HACCP

  Projekt HACCP Projekt integrované ochrany proti škůdcům HACCP by měl mít dle legislativy každý potravinářský provoz a práce DDD zajišťované externím dodavatelem jako součást ochranné technologie a měl by rovněž vymezovat odpovědnost externí DDD organizace a vlastního personálu.

 • Reference

  Osvědčení, certifikáty a reference vám rádi poskytneme při osobním jednání nebo v emailové korespondenci. Dušan Svěrák, jednatel firmy

 • Fumigace

  Fumigace je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě Účinnost ošetření fumigací je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají po uplynutí určité doby po fumigaci žádná rezidua fumigantu.

 • Výšky

  Zajišťujeme výškové práce horolezeckou technikou Provádíme instalace ochranných systémů na objekty proti usedání a vlétávání holubů nebo jiných druhů ptáků (jiřičky, vlaštovky, atd.), čištění a nátěry okapů, parapetů, svodů, oplechování, konstrukcí a střech, drobné opravy fasád a střešních krytin. Mytí oken a fasád. V zimních měsících shazování sněhu a ledu ze střech a okapů. Instalace vánočních ozdob.O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník
Naše další služby

Naše další služby

„Současně s výše uvedenými činnostmi se zabýváme také stěhováním a spedicí.“

Není důvod bát se pořekadla o stěhování a vyhoření. Při dobré organizaci toto pořekadlo neplatí a dvojnásob neplatí s firmou Stěhování Grattis. Přesto, že se jedná o náročný krok, s námi bude pro Vás stěhování příjemné. Poradíme, pomůžeme, postaráme se o každý detail a Vy budete zbaveni všech nepříjemných povinností se stěhováním spojených.

Přejít na stránky STĚHOVÁNÍ GRATTIS