Hledáte-li stránky Stěhování GRATTIS, pokračujte prosím zde...
O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.
 • GRATTIS sro.


Odchyt zvířat

Odchyty toulavých koček a holubů v městech a podnicích

Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

Odchyt holubů Hnízdiště divokých holubů jsou rezervoáry nakažlivých onemocnění přenosných na člověka. Mezi nejčastější nákazy patří například salmonelóza, ornitóza, určité druhy TBC atd. Velká koncentrace zdivočelých holubů v nekontrolova­telných hnízdních koloniích městských aglomerací způsobuje jejich trvalé promoření ektoparazity.

Provádíme cílený odchyt městských holubů ve městech a podnicích, jejich odborné usmrcení a likvidaci v kafilérii.

Veškeré odchyty zvířat se provádí dle schválené legislativy ČR a schválených metodických pokynů a postupů.

Stručná biologie holubů

Holubi se sdružují ve velkých hejnech, žijí v párech a staví velmi hrubá, jednoduchá hnízda. Hnízdí ve vysokých polohách. 12 dní po páření snáší samice obvykle 2 bílá vejce na kterých sedí 18 dní . Poté jsou mláďata krmena 4 – 6 týdnů tzv. holubí kašičkou. Holubi dosahují max. věku 15 let, většinou se však dožívají 3 – 4 roků. Délka jejich rozmnožovacího období v pruběhu roku je ovlivněna potravou, světelnými podmínkami, množstvím srážek, kvalitou stanoviště atd. Téměř 90% městských holubů odlétá denně po rozednění do vzdálenosti 15 a více km za potravou na okolní pole. Hlavní složkou potravy holubů jsou semena obilovin, luštěnin a jejich směsek, dále pak různé odpady, zbytky lidské potravy a hmyz (udává se, že například pražská populace holubů spotřebuje denně cca 5t potravy a ročně vyprodukuje okolo 350 tun trusu).

Přímým důsledkem negativního působení holubů na člověka bývá přenos původců infekčních onemocnění (histoplazmóza, ornitóza, salmonelóza aj.). Holubí peří a trus jsou nejen alergenní, ale hostí i nebezpečné roztoče. Nejznámější z roztočů je ,,obří" klíšťák holubí (Argas reflexus), u člověka může způsobit otravu krve a také tzv. čmelíkovci (Mesostigmata)

Opatření proti klíšťákům holubím Nejdůležitějším opatřením v boji proti klíšťákům je odstranění možných míst jejich výskytu s následnou asanací těchto míst. Znamená to odstranění holubích hnízd a nánosů trusu, zabránění opakovanému náletu holubů. Tato opatření jsou nezbytná k vymizení klíšťáků z obytných místností, neboť bez ptačích hostitelů nejsou klíšťáci schopni dokončit svůj vývoj. Při zjištění přítomnosti klíštáků holubích v obytných místnostech je nutno odhalit zdroj výskytu. Nalezneme je ve škvírách ve stěnách, pod omítkou, pod úlomky cihel, v trámech atd.

Před chemickou aplikací různých insekticidů je nutno příslušná místa mechanicky očistit, odloupat omítku, odstranit nánosy trusu atd. Postřik se aplikuje především do škvír a puklin, postřik stěn a velkých ploch není sám o sobě příliš účinný. Chemický zásah na půdách apod. se doporučuje po 2 až 3 týdnech opakovat, abychom zvýšili jeho účinnost. V obytných místnostech není opakování postřiku většinou nutné.

Dále zabezpěčujeme: také odvoz a likvidaci kadáveru (např. uhynulých psů, koček a hlodavců) v kafilérii.GRATTIS Toulavé kočky kolem panelových domů Odchycení holubi Odchycení holubi  Odchycená kočka a její převoz v převozní kleci na veterinární kliniku v převozní kleci Instalace odchytového sklopce na kočky Odchycená kočka v odchytovém sklopci RYCHLÁ POPTÁVKA

objekt/y:
Např.: byt 3+1, cca 100 metrů čtverečních


obec:

email:

telefon:

fotografie:

souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR):


O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník

Podrobná nabídka


Mezi jednotlivými nabídkami se posouvejte přidržením levého tlačítka myši a posunutím do stran, potom klikněte na vybraný prvek.
 
 • Plevel

  Chemická likvidace plevelů a sadové úpravy Postřiky jsou prováděny neselektivními listovými herbicidy se systemickým účinkem, které rostliny přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozvádí do celé rostliny.

 • Vosy

  Likvidace vosích a sršních hnízd. Zabezpečujeme likvidaci vosích a sršních hnízd v městských objektech, obytných domech a všude tam, kde tento hmyz ohrožuje zdraví člověka.

 • Dřevo

  Ochrana dřeva proti škůdcům je jedinečná služba nabízející postřik speciálními koncentrovanými insekticidními a fungicidními přípravky určenými k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám a plísním nebo k likvidaci dřevokazného hmyzu


 • Budovy

  Ochrana budov proti ptactvu. Holubi a holubí trus agresivně narušují omítky i přírodní kámen a v neposlední řadě zhoršují i estetický vzhled budov. Holubi mohou být zdrojem alergických onemocnění – zvláště nebezpečný pro člověka je Klíšťák holubí.

 • Odchyt

  Odchyty toulavých koček a holubů. Toulavé kočky jsou svým výskytem a stylem života v městských lokalitách a okolí velkým nebezpečním z hlediska přenosu nemocí a nákaz na člověka – endoparaziti a ektoparaziti.

 • Čistění

  Vyklizení a čištění půd od holubího trusu a jiných prostor od komunálního odpadu Čistění objektů. Provádíme kompletní vyklizení a čištění půdních i jiných prostor (světlíky, výtahové šachty, kostelní věže) od holubího trusu, včetně sběru holubích kadáverů.

 • HACCP

  Projekt HACCP Projekt integrované ochrany proti škůdcům HACCP by měl mít dle legislativy každý potravinářský provoz a práce DDD zajišťované externím dodavatelem jako součást ochranné technologie a měl by rovněž vymezovat odpovědnost externí DDD organizace a vlastního personálu.

 • Reference

  Osvědčení, certifikáty a reference vám rádi poskytneme při osobním jednání nebo v emailové korespondenci. Dušan Svěrák, jednatel firmy

 • Fumigace

  Fumigace je způsob boje se škůdci pomocí účinných látek v plynné formě Účinnost ošetření fumigací je vynikající. V ošetřených materiálech nezůstávají po uplynutí určité doby po fumigaci žádná rezidua fumigantu.

 • Výšky

  Zajišťujeme výškové práce horolezeckou technikou Provádíme instalace ochranných systémů na objekty proti usedání a vlétávání holubů nebo jiných druhů ptáků (jiřičky, vlaštovky, atd.), čištění a nátěry okapů, parapetů, svodů, oplechování, konstrukcí a střech, drobné opravy fasád a střešních krytin. Mytí oken a fasád. V zimních měsících shazování sněhu a ledu ze střech a okapů. Instalace vánočních ozdob.O nás a kontakty | Deratizace | Dezinfekce | Dezinsekce | Dezodorizace | Novinky | Ceník
Naše další služby

Naše další služby

„Současně s výše uvedenými činnostmi se zabýváme také stěhováním a spedicí.“

Není důvod bát se pořekadla o stěhování a vyhoření. Při dobré organizaci toto pořekadlo neplatí a dvojnásob neplatí s firmou Stěhování Grattis. Přesto, že se jedná o náročný krok, s námi bude pro Vás stěhování příjemné. Poradíme, pomůžeme, postaráme se o každý detail a Vy budete zbaveni všech nepříjemných povinností se stěhováním spojených.

Přejít na stránky STĚHOVÁNÍ GRATTIS